Làm thế nào để truy vấn dữ liệu giữa 2 Database trên 2 server khác nhau

Làm thế nào để truy vấn dữ liệu (liên kết) giữa 2 bảng ở 2 cơ sở dữ liệu chạy trên 2 máy server khác nhau?

Vấn đề này có thể giải quyết bằng Linked Server và sử dụng cú pháp truy vấn four-part-naming. Liên quan đến vấn đề này bạn có thể tra cứu thêm khái niệm Partial view trong SQL Server.
Keywords:
– Linked Server
– Partial View
– Four part naming
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s