Cài đặt WindowsService lỗi Security

System.Security.SecurityException: The source was not found, but some or all event logs could not be searched. Inaccessible logs: Security

Nguyên nhân: cmd sử dụng quyền user

Giải pháp:

Chọn Run as Administrator khi mở cửa sở CMD

Hướng dẫn xây dựng Windows Service

Hướng dẫn xây dựng windows services (How to create a windows services)

 • Tạo dự án chọn loại Windows Services

1

 • Đặt tên cho Windows Service

2

 • Click chuột phải trên MyServiceDemo (Design) > Add Installer, VS sẽ add 2 thành phần vào MyServiceDemo như sau

3

 • Thiết lập tài khoản chạy Service bằng cách click vào serviceProcessInstaller1
  • Thiết lập loại tài khoản Account: LocalSystem
  • Click chọn ServiceInstaller1 thiết lập kiểu khởi động và tên services
   • StartType: Automatic
   • Description: My Service Demo
   • DisplayName: My Service Demo
 • Viết code cho 2 sự kiện của service khi khởi động và tắt dịch vụ

protected override void OnStart(string[] args)
{
File.WriteAllText(“c:\\temp\\log.txt”,”Started time:” + DateTime.Today.ToLongTimeString());
}

protected override void OnStop()
{

File.WriteAllText(“c:\\temp\\log.txt”,”Started time:” + DateTime.Today.ToLongTimeString());

}

 • Biên dịch Project
 • Mở Visual Studio Command với quyền là Administrator
 • Chuyển đến thư mục chứa file exe của windows services vừa biên dịch
 • Gõ lệnh
 • Installutil /i tencuaproject.exe

Lỗi kết nối wifi trong windows 10

Lỗi kết nối wifi thường xảy ra trong windows 10 sau khi cài đặt bản update, sau khi sleep hoặc hibernate máy tính, khi bật máy lại thì không kết nối wifi được. Bạn thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây nếu gặp tình huống tương tự.

1. Mở Services

– Gõ lệnh services.msc từ hộp thoại Run của windows. Trong cửa sổ, tìm bật start 2 dịch vụ sau:

– Windows Connection Manager

– WLAN AutoConfig

Xem thêm chi tiết trong hình dưới đây

a

Xóa Windows services bằng command line

Các bước dưới đây hướng dẫn chúng ta cách thức để xóa windows services bằng dòng lệnh (Command line)

1- Chọn Service cần xóa > click chuột phải > Properties

Xác định được tên dịch vụ cần xóa, xem hình dưới

2- Sau khi xác định được tên dịch vụ, mở cửa sổ cmd (quyền admin) bằng cách nhấn tổ hợp phím Wind + x

Chọn Command Prompt (admin)

3- Gõ lệnh sau để xóa service

sc delete <servicename>

với dịch vụ được chọn ở trên, ta gõ

sc delete TapiSrv