Mẫu tài liệu mô tả dự án

Cấu trúc tài liệu mô tả dự án, cơ bản gồm các nội dung

– Mục lục
– Danh sách hình ảnh/bảng
– Form1: Giới thiệu
– Form 2: Kếhoạch quản lý dự án (PMP)
– Form 3: Yêu cầu hệ thống kỹ thuật (SRS)
– Form 4: Thiết kế Mô tả hệ thống
– Form 5: Đặc tả các test case
– Form 6: Tài liệu (User guide)

Xem chi tiết trong Project Template

Software Requirements Specification

Dưới đây là tài liệu đặc tả yêu cầu khách hàng theo tiêu chuẩn IEEE và một ví dụ đặc tả của IBM, bạn có thể lấy về xem thêm

Xem thêm các tài liệu liên quan đến đặc tả và Project plan qua link sau

  1. Requirement template
  2. Project Plan template