Mẹo không tải lại các email đã tải xuống outlook

Mỗi khi cài lại máy, những ai dùng outlook chắc rõ quen thuộc việc cấu hình lại outlook để sử dụng các tài khoản web mail trước đây, chẳng hạn như gmail, hoặc exchange server.

Mẹo hay để mọi người thiết lập cho cho webmail để outlook không cần phải tải lại các email đã tải xuống.

 • Đối với gmail, thiết lập như sau:
 1. Logon to the web based version of Gmail here.
 2. Click the Gear icon in the top right corner and choose Mail settings.
 3. Select the “Forwarding and POP/IMAP” tab.
 4. Set the option: Enable POP for mail that arrives from now on.
 5. Press: Save Changes
 • Đối với các email khác không có thiết lập như gmail
 1. Với các loại email không có những thiết lập như trên, bạn có thể tạo ra một thư mục mới và di chuyển (Move) toàn bộ các email trong thư mục INBOX qua thư mục mới này.

Thật đơn giản nhưng nếu không biết, người dùng phải ngồi xóa các email tải 2 lần trong outlook thì thật là vất vã.

 

Hope this help.

Outlook 2016 – Không view được offices file trong outlook

Lỗi khi cài đặt offices 2016 và không view được các file đính kèm trong outlook

“This file cannot be previewed because there is no previewer installed for it”

Khắc phục

 • Copy đoạn code dưới đây

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PreviewHandlers]
“{00020827-0000-0000-C000-000000000046}”=”Microsoft Excel previewer”
“{21E17C2F-AD3A-4b89-841F-09CFE02D16B7}”=”Microsoft Visio previewer”
“{65235197-874B-4A07-BDC5-E65EA825B718}”=”Microsoft PowerPoint previewer”
“{84F66100-FF7C-4fb4-B0C0-02CD7FB668FE}”=”Microsoft Word previewer”

 • Mở notepad và paste vào notepad
 • Lưu với tên bất kỳ nhưng phần mở rộng phải là .reg
 • Click đôi chuột vào file vừa tạo ra, đồng ý với nhắc nhở
 • Tắt outlook hoặc khởi động lại máy tính để kiểm tra