Lỗi khi cài đặt SQL Server 12 – Error while enabling Windows feature: NetFx3

Cách khắc phục lỗi khi cài đặt SQL Server 2012/SQL Express 2012 gặp lỗi sau “Error while enabling Windows feature: NetFx3”.

Nguyên nhân:

Windows does not include .NET 3.5 (include .NET 2.0 and 3.0) by default.

Khắc phục

  • Vào Settings > Chọn Control Panel và sau đó chọn Programs
  • Bấm vào Turn Windows features on or off, và sau đó người dùng thấy danh sách các tính năng của Windows.
  • Bật tính năng bằng cách click vào .NET Framework 3.5 (include .NET 2.0 and 3.0)

Lưu ý: Khi cài tính năng này cần phải có kết nối internet.

 

Nguồn: Microsoft