Firebase and C# Source

Link dưới đây demo việc sử dụng C# và Firebase

Source

 

Advertisements

CLR-Stored Procedures

CLR stored procedures là gì?

CLR stored procedures là stored procedure được tạo bởi managed code (C#, VB.NET, …)

Khi nào sử dụng CLR stored procedures?

Khi stored procedure không viết được với T-SQL

Cách tạo clr stored procedures?

Các bước dưới đây hướng dẫn cách xây dựng CLR – Stored Procedured

1. Tạo Database project trong C# và viết mã như sau

using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data.SqlTypes;
using Microsoft.SqlServer.Server;

public partial class StoredProcedures
{
[Microsoft.SqlServer.Server.SqlProcedure]
public static void SqlStoredProcedure1 ()
{
SqlPipe pipe = SqlContext.Pipe;
pipe.Send(“Hello world”);
}
}

2. Viết mã trong SQL Server

clrSP

Dạng chuẩn 1 – 1st Normal Form

Định nghĩa:

Một cơ sở dữ liệu thỏa mãn dạng chuẩn 1 nếu và chỉ nếu:

 • Các cột có giá trị nguyên tố (atomic values)
 • Không có nhóm cột lặp

Giá trị nguyên tố là giá trị của trường đó không thể chia nhỏ ra được nữa, nếu chia nhỏ ra thì giá trị đó không có nghĩa. Ví dụ trong bảng dưới đây, giá trị trong cột color có thể thể chia ra nhỏ hơn, hàng đầu tiên giá trị có thể chia thành red và green. Như vậy bảng Product không thỏa mãn dạng chuẩn 1

Nhóm các cột lặp là bảng có chứa 2 hoặc nhiều cột giống nhau (thông tin liên quan nhau). Ví dụ bảng Books có [Book ID], [Author 1], [Author 2], [Author 3] cũng không thỏa dạng chuẩn 1 vì [Author 1], [Author 2], và [Author 3] là các cột có giá trị giống nhau.

Ví dụ: 1st Normal Form

Làm thế nào để chuẩn hóa bảng dữ liệu Product về dạng chuẩn 1

Unnormalized Table Example

Để bảng PRODUCT chuyển về dạng chuẩn 1, chúng ta tách thành 2 bảng và dữ liệu kết quả như sau:

 

1st Normal Form Example

Bây giờ các bảng đã thỏa mãn dạng chuẩn một: không có nhóm cột lặp, giá trị nguyên tố.

Note: Ngoài ra, một số tài liệu còn định nghĩa, trong dạng chuẩn 1 bảng đó không chứa trường tính toán. Ví dụ: Bảng thành tiền được tính = số lượng x đơn giá. Vậy cột thành tiền không cần xuất hiện trong bảng.

Conceptual data model

Một mô hình dữ liệu khái niệm chỉ ra các thực thể và các mối quan hệ giữa các thực thể khác nhau. Đặc điểm của mô hình dữ liệu khái niệm bao gồm:

 • Bao gồm những thực thể quan trọng và mối quan hệ giữa chúng
 • Chưa mô tả hoặc mô tả chưa đầy đủ các thuộc tính
 • Chưa chỉ ra khóa chính

Logical data model – Mô hình dữ liệu khái niệm

 

conceptual-data-model

Logical data model

Một mô hình dữ liệu mức logic mô tả dữ liệu ở mức chi tiết hơn, nhưng chưa quan tâm đến cài đặt cơ sở dữ liệu vật lý. Đặc điểm của mô hình dữ liệu logic bao gồm:

 • Chỉ ra tất cả các thực thể và các mối quan hệ giữa chúng
 • Chỉ ra tất cả các thuộc tính cho mỗi thực thể
 • Chỉ ra các trường khóa (Primary keys, foreign keys)
 • Chỉ mục – Index
 • Áp dụng chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (Normalization)
 • Mối quan hệ nhiều nhiều cũng được tách/tạo bảng trung gian (conjunction table)

logical-data-model

Lý thuyết cơ bản về màu sắc

Lý thuyết cơ bản về màu sắc

3 nhân tố cơ bản của màu sắc:

 Sắc thái: là những gam màu thể hiện màu phổ quan.

vong_tron_mau

Sắc độ: thể hiện độ sáng tối của màu.

sac_do

Cường độ: thể hiện độ mạnh của màu.

cuong_do

Ký hiệu màu.

ky_hieu_mau

Vòng tròn màu

mau_goc

Màu gốc.

Màu gốc là những màu dùng để pha nên các màu khác. Màu gốc gồm 3 màu: Đỏ, Vàng và Xanh Dương

Màu gốc + màu gốc = màu cấp 1.

Màu cấp 1 là màu được tạo thành bằng cách trộn 2 trong 3 màu gốc với tỉ lệ bằng nhau, vd: như đỏ trộn vàng tạo thành cam, vàng trộn xanh dương tạo thành xanh lá và xanh dương trộn đỏ thành màu tím

Màu nóng và màu lạnh.

Màu sắc ảnh hưởng đến tâm sinh lý con người bởi vì mỗi màu có một “nhiệt độ” riêng. Các màu đỏ, cam, vàng có tính cách nóng ấm và động. Những cái gì trên nền màu này đều có khuynh hướng hút lại gần nhau. Các màu này được gọi là các màu tiến vì chúng tạo cảm tưởng ta gần hơn so với vị trí của chúng. Nhưng các căn phòng sử dụng màu nóng sẽ làm cho không gian trở nên nhỏ hơn vì các vách tường sẽ có xu hướng tiến lại gần nhau, thành thử phòng trông như bị thu hẹp lại.

Màu xanh dương, màu lục và tím có tính cách lạnh và tĩnh vì chúng có vẻ xa ta hơn so với vị trí thực của chúng, được coi là màu thoái. Chúng làm giảm kích thước của đồ đạc nhưng làm tăng kích thước của phòng và tạo cảm giác thoáng mát.

mau_nong_mau_lanh

Tham khảo: dulux.vn