Bộ tài liệu luyện thi FE (2)

Link download tài liệu luyện thi FE

– Slide:
– Đề thi mẫu 2:
– Sách tiếng Việt
– Sách tiếng Anh
VOL1: https://drive.google.com/open?id=0B0_R9Nx6JrkDYXhDSUVldTI5OWc
VOL2: https://drive.google.com/open?id=0B0_R9Nx6JrkDa25zMXkxNENWVTg

Tài liệu hướng dẫn thi FE, IT Passport

Gửi lại mọi người link download toàn bộ thay cho các link dưới đây:

https://drive.google.com/folderview?id=0B0_R9Nx6JrkDOU1pMjRXVnRKR0k&usp=sharing

Tài liệu giới thiệu về kỳ thi FE và tài liệu ôn thi lấy IT Passport để qua Nhật
– Hướng dẫn kỳ thi FE
https://drive.google.com/open?id=0B0_R9Nx6JrkDNnZCMW5jdUdYcE0
– IT Passport
Chapter 1: https://drive.google.com/open?id=0B0_R9Nx6JrkDWDUycW05Z3RBemc
Chapter 2: https://drive.google.com/open?id=0B0_R9Nx6JrkDZVctN0dKaG1FNlU
Chapter 3: https://drive.google.com/open?id=0B0_R9Nx6JrkDdlhOTjluaURlS2c
Chapter 4: https://drive.google.com/open?id=0B0_R9Nx6JrkDY2ZnZi1ZQXZlRm8
Chapter 5: https://drive.google.com/open?id=0B0_R9Nx6JrkDV1J3dkdkQVFBQUU
Chapter 6: https://drive.google.com/open?id=0B0_R9Nx6JrkDVGVwMElwRENERzA
Chapter 7: https://drive.google.com/open?id=0B0_R9Nx6JrkDWHZKcWFNTmhfTzA