Cài Node.js tích hợp Visual Studio 2013

Các bước dưới đây hướng dẫn cài Node.js tích hợp Visual Studio 2013

  • Download Node.js tools for Visual Studio 2013 ở địa chỉ sau

Node.js tools for Visual Studio 2013

  • Sau khi tải xong, chạy file để cài Node.js tools for VS 2013
  • Màn hình cài đặt thành công như sau

nodejs

  • Node.js template trong VS 2013

nodejs_temp

Giao diện dự án được tạo trong VS

nodejs_temp2

Nhấn F5 để chạy thử và xem kết quả.