Tài liệu tham khảo

Tham khảo tài liệu phần tích thiết kế

Tài liệu thiết kế cơ bản

Advertisements

Tài liệu hướng dẫn vẽ Use case diagram

Tài liệu hướng dẫn vẽ Use case diagram và thiết kế theo OOAD

1. UML Use Case Diagrams

2. UML Class Diagram

3. UML Object Diagrams

4. UML State Diagram

5. UML Activity Diagram

6. UML Sequence Diagram

7. UML Collaboration Diagram

8. UML Component Diagrams