Mẫu 4 – Cut and Paste

Mẫu Copy-and-Paste thường xảy ra trong việc sử dụng lại mã nguồn kiểu hộp trắng, có nghĩa là sao chép mã nguồn từ chương trình này qua chương trình khác khi muốn mở rộng tính năng của hệ thống

– Lập trình theo hình thức mô đun không được thể hiện rõ ràng,

– Thiếu kiến thức cũng như kinh nghiệm trong lập trình hướng đối tượng, chẳng hạn như: tính thừa kế, quan hệ composition và các chiến lược phát triển khác