About

 

Tôi là dân IT, yêu công nghệ và thích làm công nghệ.

Blog cá nhân này là nơi ghi lại những cái tôi cho là hay và cái tôi hiểu theo chủ quan cá nhân. Nơi tôi ghi note những thứ được cho là cần để tra cứu sau này.

Kiến thức bao la, cái ta biết chỉ là hạt cát giữa bãi biển mênh mông, rất vui khi nhận được ý kiến đóng góp.

2 thoughts on “About

 1. I have joined Softech since 2001.
  I am good at :
  – Web Page Design
  – Web Programming: ASP/ASPX/JSP
  – Database Design: MS Access, SQL Server
  – XML
  – .NET Technologies: C#, Winforms, Webforms, Webservices, COM+ and MSMQ,

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s