Cấu hình toolbar cho CKEditor

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách Cấu hình toolbar cho CKEditor với toolbar cơ bản (basic toolbar)

Các bước thực hiện:

  1. Mở file config.js trong thư mục ckeditor
  2. Copy đoạn code sau chèn vào phía trên của file config.js

CKEDITOR.config.toolbar = [
[‘Styles’, ‘Format’, ‘Font’, ‘FontSize’],

[‘Bold’, ‘Italic’, ‘Underline’, ‘StrikeThrough’, ‘-‘, ‘Undo’, ‘Redo’, ‘-‘, ‘Cut’, ‘Copy’, ‘Paste’, ‘Find’, ‘Replace’, ‘-‘, ‘Outdent’, ‘Indent’, ‘-‘, ‘Print’],

[‘NumberedList’, ‘BulletedList’, ‘-‘, ‘JustifyLeft’, ‘JustifyCenter’, ‘JustifyRight’, ‘JustifyBlock’],
[‘Image’, ‘Table’, ‘-‘, ‘Link’, ‘Flash’, ‘Smiley’, ‘TextColor’, ‘BGColor’, ‘Source’]
];

3. Lưu và kiểm tra lại kết quả.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s