RememberMe? trong windows forms với C#

Trong cửa sổ login, thường chúng ta hay thấy có hộp checkbox cho phép người dùng ghi nhớ mật khẩu để lần sau không cần phải gõ lại, điều này sẽ thuận tiện cho người dùng khá nhiều.

Đoạn code dưới đây hướng dẫn chúng ta cách thực hiện chức năng RememberMe trong windows forms với C#

Trước hết, chọn Project Solution > Properties > Add thêm các thiết  lập:

settings

  •  Viết code để Lưu và đọc settings từ file .config

ReadSettings() method

private void ReadSettings()
{
if (Properties.Settings.Default.RememberMe == “true”)
{
tbLoginID.Text = Properties.Settings.Default.UserName;
tbPassword.Text = Properties.Settings.Default.Password;
chkRememberMe.Checked = true;
}
else
{
tbLoginID.Text = “”;
tbPassword.Text = “”;
chkRememberMe.Checked = false;
}
}

SaveSettings() method

private void SaveSettings()
{
if (chkRememberMe.Checked)
{
Properties.Settings.Default.UserName = this.tbLoginID.Text;
Properties.Settings.Default.Password = this.tbPassword.Text;
Properties.Settings.Default.RememberMe = “true”;
Properties.Settings.Default.Save();
}
else
{
Properties.Settings.Default.UserName = this.tbLoginID.Text;
Properties.Settings.Default.Password = “”;
Properties.Settings.Default.RememberMe = “false”;
Properties.Settings.Default.Save();
}
}

Code trong form load

//Code for loading form

//Read settings
ReadSettings();

Code trong nút Login của form

//Code for login function

//Save settings
SaveSettings();

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s