Logical data model

Một mô hình dữ liệu mức logic mô tả dữ liệu ở mức chi tiết hơn, nhưng chưa quan tâm đến cài đặt cơ sở dữ liệu vật lý. Đặc điểm của mô hình dữ liệu logic bao gồm:

  • Chỉ ra tất cả các thực thể và các mối quan hệ giữa chúng
  • Chỉ ra tất cả các thuộc tính cho mỗi thực thể
  • Chỉ ra các trường khóa (Primary keys, foreign keys)
  • Chỉ mục – Index
  • Áp dụng chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (Normalization)
  • Mối quan hệ nhiều nhiều cũng được tách/tạo bảng trung gian (conjunction table)

logical-data-model

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s