Dạng chuẩn 2

Định nghĩa: một bảng có dạng chuẩn 2 nếu và chỉ nếu bảng có dạng chuẩn 1 và các cột không phải là khóa phụ thuộc hoàn toàn vào khóa. Có nghĩa các cột không phải là khóa không được phụ thuộc 1 phần của khóa.

Khi nói đến chuẩn 2 là nói đến khóa kép (composite key), có nghĩa khóa từ 2 hoặc nhiều cột. Nếu bảng nào có khóa chính là một cột thì đã thỏa mãn dạng chuẩn 2.

Ví dụ: 2nd Normal Form

Xem bảng dưới đây:

Example Not In Second Normal Form

Khóa của bảng là khóa kép bao gồm 2 trường CustomerID, StoreID. Cột còn lại là Purchase Location, cột này không phải khóa nhưng chỉ phụ thuộc vào cột Store ID -> phụ thuộc một phần của khóa -> Bảng này không thỏa mãn dạng chuẩn 2.

Để chuyển bảng này về dạng chuẩn 2 -> tách cột Purchase Location và StoreID qua bảng mới, giữ lại cột Store ID trong bảng cũ và ta có kết quả gồm 2 bảng:

2nd Normal Form Example

Hai bảng đã thỏa mãn dạng chuẩn 2.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s