Conceptual data model

Một mô hình dữ liệu khái niệm chỉ ra các thực thể và các mối quan hệ giữa các thực thể khác nhau. Đặc điểm của mô hình dữ liệu khái niệm bao gồm:

  • Bao gồm những thực thể quan trọng và mối quan hệ giữa chúng
  • Chưa mô tả hoặc mô tả chưa đầy đủ các thuộc tính
  • Chưa chỉ ra khóa chính

Logical data model – Mô hình dữ liệu khái niệm

 

conceptual-data-model

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s