Mô hình dữ liệu vật lý biểu diễn cách mô hình sẽ được xây dựng trong cơ sở dữ liệu. Mô hình cơ sở dữ liệu vật lý chỉ ra tất cả các cấu trúc bảng, bao gồm tên cột, kiểu dữ liệu của các cột, ràng buộc dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, và mối quan hệ giữa các bảng. Đặc điểm của mô hình dữ liệu vật lý bao gồm:

  • Chỉ ra tất cả các cột của các bảng
  • Kiểu dữ liệu, kích thước của t ừng trường tương ứng với từng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
  • Khóa chính, khóa ngoại và mối quan hệ giữa các bảng
  • Phá vỡ chuẩn hóa nếu cần (Denormalization)
  • Mô hình dữ liệu vật lý phụ thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Với hệ quản trị csdl này có thể kiểu dữ liệu và thiết lập khác với hệ quản trị dữ liệu quan hệ khác (SQL Server khác với MySQL)

Physical Data Model – Mô hình dữ liệu vật lý

physical-data-model

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s