Requirement template

Requirement template mẫu, tham khảo có thể dùng để đặc tả yêu cầu cho dự án

1. TỔNG QUAN 5
1.1 MỤC ĐÍCH 5
2. MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC PHÂN HỆ 5
2.1.1 Nhập nguyên liệu vào kho (nhập từ nhà cung cấp hoặc nhập từ chợ): 5
2.1.2 Điều chuyển kho (đảo kho): 6
2.1.3 Xuất để bán: 7
2.2 Quản lý hệ thống tự động cảnh báo nguyên liệu tồn kho khi thực hiện xuất kho:8
2.2.1 Báo vàng: 8
2.2.2 Báo đỏ: 9
2.3 Quản lý hệ thống tự động cảnh báo hạn sử dụng nguyên vật liệu: 10
2.3.1 Báo xanh: 10
2.3.2 Báo tím: 10
2.4 Quản lý chế biến sản phẩm: 11
2.4.2 Nhập yêu cầu của phiếu sản xuất thành phẩm: 11
2.4.3 Phiếu xuất nguyên liệu (báo cáo các nguyên liệu cần thiết để chế biến thành phẩm vừa được yêu cầu): 12
2.4.4 Quản lý nguyên liệu và định mức cho chế biến thành phẩm mới: 13
2.5 Quản lý thông tin kho: 14
2.6 Quản lý danh sách loại nguyên liệu: 14
2.7 Quản lý danh sách loại nhóm nguyên liệu: 14
2.8 Quản lý nhà cung cấp: 15
2.9 Quản lý khách hàng: 15
2.9.1 Quản lý thông tin khách hàng 15
2.9.2 Hệ thống cảnh báo chăm sóc khách hàng 16
2.10 Hệ thống các báo cáo: 16
2.10.1 Báo cáo tình hình nhập hàng theo từng thời điểm 16
2.10.2 Báo cáo tình hình xuất kho theo từng thời điểm 16
2.10.3 Báo cáo số lượng hàng hoá, vật tư theo chủng loại hàng hoá ở từng thời điểm 16
2.10.4 Báo cáo tình hình điều chuyển kho 16
2.10.5 Báo cáo tình hình định mức của tất cả nguyên liệu theo thành phẩm 16
2.10.6 Báo cáo thông tin nguyên liệu theo các thông tin định mức hao phí 16
2.10.7 Báo cáo thông tin nguyên liệu theo các thông tin định mức báo đỏ, báo vàng, báo xanh, báo tím ở thời điểm hiện tại 16
2.10.8 Báo cáo tình hình các vật tư đã được cảnh báo theo từng thời điểm 16
3. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ 16

Download Requiment_template

Advertisements

2 thoughts on “Requirement template

  1. Pingback: Project Plan template | GÓC LẬP TRÌNH.NET
  2. Pingback: Software Requirements Specification | GÓC LẬP TRÌNH.NET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s