Sử dụng OAuth với Facebook

Bài dưới đây hướng dẫn chúng ta các bước để tích hợp OAuth với Facebook, hướng dẫn gồm 2 phần:

 • Phần 1: Tạo facebook app để lấy ID và Secret
 • Phần 2: Thiết lập trong mã nguồn để tích hợp OAuth

Phần 1 – Tạo Facebook Apps

 • Truy cập địa chỉ https://developers.facebook.com/apps để tạo facebook apps

00

 • Click nút Add a New App > nhập thông tin như sau để tạo CApp

01

 • Click nút Create App ID để kết thúc tạo App
 • Sau khi tạo App, chọn Settings

fbapp04

 • Cửa sổ Settings hiện ra, chọn Add Platform

fbapp05

 • Chọn Website

fbapp06

 • Trong phần Site URL, nhập vào địa chỉ web

fbapp07

 • Click Save Changes để kết thúc phần tạo App

Phần 2 – Thiết lập trong mã nguồn web

Trong hình trên, chọn mục Show, bạn sẽ có được 2 giá trị đó là App ID App Secret

Copy 2 giá trị đó và thiết lập trong Startup.Auth.cs, tìm đến phần app.UseFacebookAuthentication, bỏ comment phần app.UseFacebookAuthentication và thiết lập 2 giá trị App ID và App Secret tương ứng.

Kết quả sau khi thiết lập giá trị App ID và App Secret như dưới đây

app.UseFacebookAuthentication(
 appId: "227282464333266",
 appSecret: "cbbaaca02b2c703e566ccdefb61d2177"); 

Lưu ứng dụng và nhấn tổ hợp Ctrl + F5 để kiểm tra kết quả

fb

Giao diện trang login bây giờ có thêm mục Facebook

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s