Routing để sử dụng nhiều get methods trong ASP.NET WEB API

Làm thế nào để sử dụng nhiều phương thức GET trong Web API?

Ví dụ:

public class TestController : ApiController
{
   public Student GetStudentById(int id)
   {
   }

   public Teacher GetTeacherById(int id)
   {
   }
}

Khi chạy dịch vụ, để gọi phương thức của API ta phải dùng

http://mydomain/api/Test/1

Như vậy ở đây GetTeacherById được gọi hay GetStudentById được gọi? Để giải quyết vấn đề này, thuộc tính Route sẽ giúp chúng ta giải quyết

public class TestController : ApiController
{
   [Route("Student/Test/{id}")]
   public Student GetStudentById(int id) { .... }
   [Route("Teacher/Test/{id}")]
   public Teacher GetTeacherById(int id)
   {

   }
}

Với cách này, chúng ta có 2 URL phân biệt để gọi 2 phương thức khác nhau

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s