Mẫu 1 – Ambiguous Viewpoint

Khi phân tích và thiết kế mô hình hướng đối tượng (OOA & D) thường người phân tích thiết kế không diễn tả rõ được hết những góc nhìn của mô hình. Ngầm định, mô hình OOA & D trình bày quan điểm thực hiện nhưng mô hình này thường ít quan trọng bằng các mô hình khác. Nếu chúng ta dùng tổng hợp giữa các mô hình thì không cho phép tách rời được giữa giao diện và mã nguồn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s