.NET Core

.NET core là một nền tảng mới của Microsoft được thiết kế theo mô đun, độc lập nền tảng (cross platform) và kiến trúc nguồn mở. .Net cỏe bao gồm thư viện runtime, các lớp thư viện, trình biên dịch và công cụ cho phép xây dựng ứng dụng và biên dịch ra cho nhiều loại chip hoặc các nền tảng khác nhau, như: Windows, MacOS, Linux, …

.NET Core hỗ trợ trên các phiên bản hệ điều hành sau

OS Version Architectures Configurations
Windows Client 7 SP1 – 10 x64, x86
Windows Server 2008 R2 SP1 – 2016 x64, x86 Full, Server Core, Nano (2016 only)
Red Hat Enterprise Linux 7.2 x64
Fedora 23 x64
Debian 8.2 x64
Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS x64
Linux Mint 17 x64
openSUSE 13.2 x64
Centos 7.1 x64
Oracle Linux 7.1 x64
Mac OS X 10.11 (El Capitan) x64
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s