SQL Server – Làm thế nào hiển thị mã tài khoản 8 chữ số có số 0 phía trước 00001001

Câu hỏi:

Làm thế nào hiển thị mã số tài khoản (kiểu dữ liệu số) có 8 ký tự, có các ký tự 0 phía trước để đủ 8 kí tự.

Trả lời:

Có nhiều cách để làm được, dưới đây là cách thực hiện dùng hàm replicate trong SQL Server

DECLARE @Int AS INT

SET @Int = 10

SELECT RIGHT(REPLICATE(‘0’, 8) + CAST(@Int AS VARCHAR(8)), 8)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s