Publish website lên azure

Các bước dưới đây hướng dẫn bạn publish website lên cloud (azure)

Click chuột phải trong cửa sổ Project Explorer > Chọn publish

8 - Copy

Chọn Microsoft Azure websites

9 - Copy

Đăng nhập vào azure và click nút New

10 - Copy

Nhập địa chỉ website > Azure sẽ kiểm tra tên và thông tin như trên. Click nút click

11

Click nút Next

12

Click nút Next

13

Click nút Publish

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s