Excel – chuyển hàng thành cột, cột thành hàng

Đôi khi chúng ta muốn chuyển đổi bảng dữ liệu trong Excel theo kiểu hàng thành cột hoặc ngược lại. Ví dụ, chúng ta có bảng dữ liệu như sau:

Nguồn
Mã hàng Tên hàng Số lượng Giá
#01 A 2 5

Bảng dữ liệu đích:

Mã hàng #01
Tên hàng A
Số lượng 2
Giá 5

Để chuyển băng dữ liệu như vậy, trước hết chúng ta chọn bảng dữ liệu nguồn và copy (Ctrl + C)

Sau đó chọn vùng dữ liệu mới (nơi muốn copy tới), click chuột phải trên ô muốn copy dữ liệu tới, chọn Paste Special, chọn Transpose > OK.

Xem thêm hình hướng dẫn chi tiết bên dưới đây

1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s