Tài liệu hướng dẫn thi FE, IT Passport

Gửi lại mọi người link download toàn bộ thay cho các link dưới đây:

https://drive.google.com/folderview?id=0B0_R9Nx6JrkDOU1pMjRXVnRKR0k&usp=sharing

Tài liệu giới thiệu về kỳ thi FE và tài liệu ôn thi lấy IT Passport để qua Nhật
– Hướng dẫn kỳ thi FE
https://drive.google.com/open?id=0B0_R9Nx6JrkDNnZCMW5jdUdYcE0
– IT Passport
Chapter 1: https://drive.google.com/open?id=0B0_R9Nx6JrkDWDUycW05Z3RBemc
Chapter 2: https://drive.google.com/open?id=0B0_R9Nx6JrkDZVctN0dKaG1FNlU
Chapter 3: https://drive.google.com/open?id=0B0_R9Nx6JrkDdlhOTjluaURlS2c
Chapter 4: https://drive.google.com/open?id=0B0_R9Nx6JrkDY2ZnZi1ZQXZlRm8
Chapter 5: https://drive.google.com/open?id=0B0_R9Nx6JrkDV1J3dkdkQVFBQUU
Chapter 6: https://drive.google.com/open?id=0B0_R9Nx6JrkDVGVwMElwRENERzA
Chapter 7: https://drive.google.com/open?id=0B0_R9Nx6JrkDWHZKcWFNTmhfTzA

Advertisements

One thought on “Tài liệu hướng dẫn thi FE, IT Passport

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s