Cấu hình xdebug trong NetBeans

1. Khi cài XAMPP đã có sẵn xdebug, không cần phải download xdebug bản mới

2. Cấu hình file php.ini như sau:

[XDebug]
zend_extension = “C:\xampp\php\ext\php_xdebug.dll”
xdebug.remote_enable=1
xdebug.remote_handler=dbgp
xdebug.remote_mode=req
xdebug.remote_host=localhost
xdebug.remote_port=9000

3. Khởi động lại Apache.

Done.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s